Terapia

Ośrodek RAZEM zrzesza specjalistów z zakresu terapii krótkoterminowej oraz podejścia ericsonowskiego.

Nasi psycholodzy i psychoterapeuci w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego intensywnie kształcą się biorąc udział w licznych konferencjach, szkoleniach oraz kursach certyfikowanych. 

Swoją pracę poddajemy superwizji. 


Prowadzimy terapię:

indywidualną, czyli spotkania z terapeutą w celu rozpatrzenia aktualnie przeżywanych trudności, pracy nad zmianą zachowań, emocji lub przyzwyczajeń utrudniających życie i funkcjonowanie bez względu na charakter ich powstania,

małżeńską/partnerską, czyli spotkania małżeństw/par przeżywających sytuację kryzysu w swoim związku lub tych które chcą na nowo wzajemnie odnaleźć siebie i przebudować związek tak, aby był bardziej satysfakcjonujący,

rodzinną, która jest rodzajem spotkań w których uczestniczą całe rodziny, najczęściej w sytuacji kiedy dysfunkcjonalne zachowania jednego członka rodziny, wpływają na jakość życia pozostałych jej członków.