Katarzyna Sekuła

p.o. Dyrektor Ośrodka RAZEM

szkoleniowiec, psycholog, psychoterapeuta ericsonowski w trakcie certyfikacji

Zajmuję się terapią dorosłych, dzieci i młodzieży w nurcie ericsonowskim. Podsiadam wiedzę i doświadczenie z zakresu interwencji kryzysowej. Jako terapeuta wspieram rodziców w poszerzaniu świadomości na temat dziecięcych emocji, myśli i zachowań. W terapii indywidualnej skupiam się na odkrywaniu osobistego potencjału poprzez nadawanie nowego znaczenia dotychczasowym przeżyciom. Prowadzę szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych.


Kamila Cyran

szkoleniowiec, psycholog

Pracuję z dziećmi na każdym etapie rozwojowym dostosowując tok spotkań do indywidualnych potrzeb oraz przejawianych trudności. W swojej pracy cenię kreatywne podejście oraz uwzględnienie unikalnego potencjału jaki ma w sobie każde dziecko. Prowadzę konsultacje indywidualne, zajęcia grupowe psychostymulujące dziecięcy rozwój, oraz szkolenia i warsztaty profilaktyczne. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych.


Aneta Krzemińska

szkoleniowiec, psycholog

Zajmuję się prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych, konsultacjami indywidualnymi oraz terapią dzieci i młodzieży. W swojej pracy kieruję się filozofią psychoterapii Gestalt. Ważna jest dla mnie stymulacja twórczego myślenia, pomoc w skutecznym radzeniu sobie z problemami, które pojawiają się w okresie dzieciństwa i dorastania, a także efektywna komunikacja pomiędzy dziećmi a rodzicami.


Marzanna Mróz

pedagog, neuroterapeuta, terapeuta pedagogiczny

Jestem pedagogiem (specjalizacja oligofrenopedagogika), neuroterapeutą (II° neuroterapii EEG Biofeedback) i terapeutą pedagogicznym (I° stopień specjalizacji). Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w diagnozie pedagogicznej oraz w prowadzeniu zajęć warsztatowych (m.in. profilaktyka uzależnień, w tym behawioralnych, komunikacja, integracja). Nauczyciel dyplomowany oraz współautorka programu „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”.


Izabela Piotrowska

psycholog, arteterapeuta, psychoterapeuta

Pracuję w nurcie terapii ericksonowskiej, opierając się na zasobach wewnętrznych klienta. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par/małżeństw.


Jakub Ubych

informatyk, ekspert w dziedzinie cyberprzemocy i infoholizmu